سرور مجازی ایران هارد SSD

سرور مجازی ایران هارد SSD

سرور مجازی برنزی

پردازنده 2 هسته
مموری 4 گیگابایت
هارد 45 گیگابایت SSD
ترافیک 500گیگابایت
پهنای باند 1 گیگابیت

سرور مجازی نقره ای

پردازنده 4 هسته
مموری 8 گیگابایت
هارد 100 گیگابایت SSD
ترافیک 1000گیگابایت
پهنای باند 1 گیگابیت

سرور مجازی طلائی

پردازنده 6 هسته
مموری 12گیگابایت
هارد 200 گیگابایت SSD
ترافیک 1500گیگابایت
پهنای باند 1 گیگابیت

سرور مجازی الماس

پردازنده 8 هسته
مموری 18 گیگابایت
هارد 400 گیگابایت SSD
ترافیک 2000گیگابایت
پهنای باند 1 گیگابیت