سرور اختصاصی ایران [سری ترافیک]

ترافیک ارسال (Send) از سرورهای ایران رایگان و ترافیک درج شده در هر پلان فقط ترافیک دریافت (Receive) میباشد

IRDed-50TB
 • 2xE5-2620 @ 2.0GHz CPU
 • 32GB DDR3 RAM
 • 1x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • receive 50TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-100TB
 • 2xE5-2650v2 @ 2.6GHz CPU
 • 128GB DDR3 RAM
 • 2x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • receive 100TB Traffic
 • SHATEL Datacenter
IRDed-200TB
 • 2xE5-2697V2 @ 2.5GHz CPU
 • 256GB DDR3 RAM
 • 4x 1024GB SSD HDD
 • 1 IPv4 IP
 • receive 200TB Traffic
 • SHATEL Datacenter