هاست دانلود ایران

با انتخاب دوره خرید سالیانه از 1 ماه تخفیف در صورت حساب نهایی برخوردار شوید

هاست دانلود ایران 20Gb

20 گیگابایت فضای میزبانی
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی در دیتاسنتر شاتل
وب سرور Litespeed
کنترل پنل Cpanel آخرین ورژن
پورت ارتباطی 10 گیگابیت

هاست دانلود ایران 80Gb

80 گیگابایت فضای میزبانی
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی در دیتاسنتر شاتل
وب سرور Litespeed
کنترل پنل Cpanel آخرین ورژن
پورت ارتباطی 10 گیگابیت

هاست دانلود ایران 200Gb

200 گیگابایت فضای میزبانی
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی در دیتاسنتر شاتل
وب سرور Litespeed
کنترل پنل Cpanel آخرین ورژن
پورت ارتباطی 10 گیگابیت

هاست دانلود ایران 400Gb

400 گیگابایت فضای میزبانی
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی در دیتاسنتر شاتل
وب سرور Litespeed
کنترل پنل Cpanel آخرین ورژن
پورت ارتباطی 10 گیگابیت

هاست دانلود ایران 1 ترابایت

1 ترابایت فضای میزبانی
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی در دیتاسنتر شاتل
وب سرور Litespeed
کنترل پنل Cpanel آخرین ورژن
پورت ارتباطی 10 گیگابیت

هاست دانلود ایران 2 ترابایت

2 ترابایت فضای میزبانی
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی در دیتاسنتر شاتل
وب سرور Litespeed
کنترل پنل Cpanel آخرین ورژن
پورت ارتباطی 10 گیگابیت

هاست دانلود ایران 4 ترابایت

4 ترابایت فضای میزبانی
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی در دیتاسنتر شاتل
وب سرور Litespeed
کنترل پنل Cpanel آخرین ورژن
پورت ارتباطی 10 گیگابیت

هاست دانلود ایران 6 ترابایت

6 ترابایت فضای میزبانی
ترافیک ماهیانه نامحدود
میزبانی در دیتاسنتر شاتل
وب سرور Litespeed
کنترل پنل Cpanel آخرین ورژن
پورت ارتباطی 10 گیگابیت