📺 [ویدیو آموزشی] ساخت اتاق های شخصی به وسیله BigBlueButton پرینت

  • 4

تهران سرور در این آموزش قصد دارد مروری بر نحوه استفاده از برنامه BigBlueButton داشته باشد. این برنامه به شما این امکان را میدهد تا اتاق های شخصی سازی شده برای استفاده مستقیم از برنامه BigBlueButton داشته باشید، اتاق های خودتان را طراحی کنید، افراد را دعوت کنید و فایل های ضبط شده را مدیریت کنید.

 


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت