⭐⭐ نشانه گر یا cursors در کلاسهای ادوب کانکت پرینت

  • 0

اگر بخواهید در کلاس مجازی خود در زمان اشترک گذاری صفحه زمینه نشانه گر برای تمامی کاربران نمایش داده شود میتوانید از قسمت مشخص شده در تصویر enable minicontrol panel for screen share را از پنجره preferences  در قسمت screen share فعال نمایید. 

همچنین شما میتوانید باتوجه به تصویر و قسمت Host cursors از قسمت General در preferences تظیمات مربوط به نشانه گر را در کلاس خود انجام دهید که شامل مواردی مانند

Off: غیر فعال نمودن نشانه گر 

Show only to other hosts: نمایش نشانه گر در کلاس برای تمامی میزبانان حاضر در کلاس

Show to all attendees: نمایش نشانه گر در کلاس برای تمامی دانش آموزان

Show all attendees when using a whiteboard: نمایش نشانه گر برای تمامی کاربران در زمان اشتراک گذاری تخته سفید کلاس مجازی


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت