تکمیل مرکز آموزش در راستای آموزش سیستم مدیریت آموزشی Moodle

  • Saturday, 12th September, 2020
  • 09:26am

با سلام

به استحضار میرساند، بخش آموزش مربوط به LMS مودل، در مرکز آموزش اضافه گردید و به مرور تکمیل خواهد شد.
جهت مراجعه به مرکز آموزش، بخش LMS مودل، بر روی این لینک کلیک کنید 

« برگشت