کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

سرور مجازی فرانسه FranceDL-1
پردازنده : 1Core 1000Mhz
رم : 1GB DDR3 Ram
فضای هارد :100GB SATA Storage
ترافیک :Unlimited Bandwidth
آدرس ایپی : 1IP Address
مجهز به انتی DDOS سخت افزاری
پورت : 1Gbit/s
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : OVH
اپتایم :%99.99
40,000تومان ماهانه
سرور مجازی فرانسه FranceDL-2
پردازنده : 2Core 1000Mhz
رم : 2GB DDR3 Ram
فضای هارد :250GB SATA Storage
ترافیک :Unlimited Bandwidth
آدرس ایپی : 1IP Address
پورت : 1Gbit/s
مجهز به انتی DDOS سخت افزاری
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : OVH
اپتایم :%99.99

70,000تومان ماهانه
سرور مجازی فرانسه FranceDL-3
پردازنده : 3Core 1000Mhz
رم : 3GB DDR3 Ram
فضای هارد :400GB SATA Storage
ترافیک :Unlimited Bandwidth
آدرس ایپی : 1IP Address
پورت : 1Gbit/s
مجهز به انتی DDOS سخت افزاری
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : OVH
اپتایم :%99.99

90,000تومان ماهانه
سرور مجازی فرانسه FranceDL-4
پردازنده : 4Core 1000Mhz
رم : 4GB DDR3 Ram
فضای هارد :600GB SATA Storage
ترافیک :Unlimited Bandwidth
آدرس ایپی : 1IP Address
پورت : 1Gbit/s
مجهز به انتی DDOS سخت افزاری
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : OVH
اپتایم :%99.99

110,000تومان ماهانه
سرور مجازی فرانسه FranceDL-5
پردازنده : 6Core 1000Mhz
رم : 6GB DDR3 Ram
فضای هارد :1000GB SATA Storage
ترافیک :Unlimited Bandwidth
آدرس ایپی : 1IP Address
پورت : 1Gbit/s
مجهز به انتی DDOS سخت افزاری
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : OVH
اپتایم :%99.99
140,000تومان ماهانه
سرور مجازی فرانسه FranceDL-6
پردازنده : 8Core 1000Mhz
رم : 8GB DDR3 Ram
فضای هارد :1500GB SATA Storage
ترافیک :Unlimited Bandwidth
آدرس ایپی : 1IP Address
پورت : 1Gbit/s
مجهز به انتی DDOS سخت افزاری
پشتیبانی :24/7 Support
دیتاسنتر : OVH
اپتایم :%99.99
190,000تومان ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution