کارت خرید

سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه FranceDL-1

مجهز به انتی DDOS سخت افزاری

 • 1Core 1000Mhz پردازنده
 • 1GB DDR3 Ram رم
 • 100GB SATA Storage فضای هارد
 • Unlimited Bandwidth ترافیک
 • 1IP Address آدرس ایپی
 • 1Gbit/s پورت
 • 24/7 Support پشتیبانی
 • OVH دیتاسنتر
 • %99.99 اپتایم
سرور مجازی فرانسه FranceDL-2

مجهز به انتی DDOS سخت افزاری

 • 2Core 1000Mhz پردازنده
 • 2GB DDR3 Ram رم
 • 250GB SATA Storage فضای هارد
 • Unlimited Bandwidth ترافیک
 • 1IP Address آدرس ایپی
 • 1Gbit/s پورت
 • 24/7 Support پشتیبانی
 • OVH دیتاسنتر
 • %99.99 اپتایم
سرور مجازی فرانسه FranceDL-3

مجهز به انتی DDOS سخت افزاری

 • 3Core 1000Mhz پردازنده
 • 3GB DDR3 Ram رم
 • 400GB SATA Storage فضای هارد
 • Unlimited Bandwidth ترافیک
 • 1IP Address آدرس ایپی
 • 1Gbit/s پورت
 • 24/7 Support پشتیبانی
 • OVH دیتاسنتر
 • %99.99 اپتایم
سرور مجازی فرانسه FranceDL-4

مجهز به انتی DDOS سخت افزاری

 • 4Core 1000Mhz پردازنده
 • 4GB DDR3 Ram رم
 • 600GB SATA Storage فضای هارد
 • Unlimited Bandwidth ترافیک
 • 1IP Address آدرس ایپی
 • 1Gbit/s پورت
 • 24/7 Support پشتیبانی
 • OVH دیتاسنتر
 • %99.99 اپتایم
سرور مجازی فرانسه FranceDL-5

مجهز به انتی DDOS سخت افزاری

 • 6Core 1000Mhz پردازنده
 • 6GB DDR3 Ram رم
 • 1000GB SATA Storage فضای هارد
 • Unlimited Bandwidth ترافیک
 • 1IP Address آدرس ایپی
 • 1Gbit/s پورت
 • 24/7 Support پشتیبانی
 • OVH دیتاسنتر
 • %99.99 اپتایم
سرور مجازی فرانسه FranceDL-6

مجهز به انتی DDOS سخت افزاری

 • 8Core 1000Mhz پردازنده
 • 8GB DDR3 Ram رم
 • 1500GB SATA Storage فضای هارد
 • Unlimited Bandwidth ترافیک
 • 1IP Address آدرس ایپی
 • 1Gbit/s پورت
 • 24/7 Support پشتیبانی
 • OVH دیتاسنتر
 • %99.99 اپتایم

Powered by WHMCompleteSolution