کارت خرید

سرور مجازی ایران-دانلود

IranDL-1
 • 1Core 1000Mhz پردازنده
 • 1GB DDR3 Ram رم
 • 100GB SATA Storage فضای هارد
 • Unlimited Bandwidth Send + Normal recieve ترافیک
 • 1IP Address آدرس ایپی
 • 1Gbit/s پورت
 • 24/7 Support پشتیبانی
 • ایران - پارس آنلاین دیتاسنتر
 • %99.99 اپتایم
IranDL-2
 • 2Core 1000Mhz پردازنده
 • 2GB DDR3 Ram رم
 • 250GB SATA Storage فضای هارد
 • Unlimited Bandwidth Send + Normal recieve ترافیک
 • 1IP Address آدرس ایپی
 • 1Gbit/s پورت
 • 24/7 Support پشتیبانی
 • ایران - پارس آنلاین دیتاسنتر
 • %99.99 اپتایم
IranDL-3
 • 3Core 1000Mhz پردازنده
 • 3GB DDR3 Ram رم
 • 400GB SATA Storage فضای هارد
 • Unlimited Bandwidth Send + Normal recieve ترافیک
 • 1IP Address آدرس ایپی
 • 1Gbit/s پورت
 • 24/7 Support پشتیبانی
 • ایران - پارس آنلاین دیتاسنتر
 • %99.99 اپتایم
IranDL-4
 • 4Core 1000Mhz پردازنده
 • 4GB DDR3 Ram رم
 • 600GB SATA Storage فضای هارد
 • Unlimited Bandwidth Send + Normal recieve ترافیک
 • 1IP Address آدرس ایپی
 • 1Gbit/s پورت
 • 24/7 Support پشتیبانی
 • ایران - پارس آنلاین دیتاسنتر
 • %99.99 اپتایم
IranDL-5
 • 6Core 1000Mhz پردازنده
 • 6GB DDR3 Ram رم
 • 1000GB SATA Storage فضای هارد
 • Unlimited Bandwidth Send + Normal recieve ترافیک
 • 1IP Address آدرس ایپی
 • 1Gbit/s پورت
 • 24/7 Support پشتیبانی
 • ایران - پارس آنلاین دیتاسنتر
 • %99.99 اپتایم
IranDL-6
 • 8Core 1000Mhz پردازنده
 • 8GB DDR3 Ram رم
 • 1500GB SATA Storage فضای هارد
 • Unlimited Bandwidth Send + Normal recieve ترافیک
 • 1IP Address آدرس ایپی
 • 1Gbit/s پورت
 • 24/7 Support پشتیبانی
 • ایران - پارس آنلاین دیتاسنتر
 • %99.99 اپتایم

Powered by WHMCompleteSolution